Våra tjänster

Systemsupport

  • Voice. Installation och systemsupport av MX-ONE med tillhörande applikationer.
  • Bredband och nätverk. Generellt supportarbete samt konfigurering av switchar.

Installationer

  • WAN (Wide Area Network)
  • LAN (Local Area Network)
  • Mobila system
  • Triple-play
  • Driftsättningar

 

 

BossIT tillhandahåller även helhetslösningar där initial installation av hårdvara och mjukvara utförs. En teknisk helpdesk sätts upp mot systemanvändaren och fungerar som first line support för slutkunden. Systemsupport och Installationer ges löpande vid behov och koordineras genom den tekniska helpdesken.